1997-04-02 15:07:57# 121. lþ.#F 97.#2. fundur. Sóttvarnalög., til 15:11:18| A gert 3 8:45
[prenta uppsett í dálka] 97. fundur

Sóttvarnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 191. mál (heildarlög). --- Þskj. 213, nál. 811, brtt. 812.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:08]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 812,1 (ný 2. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 812,2--9 samþ. með 41 shlj. atkv.

3.--20. gr., svo breyttar, samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv.