1997-05-13 11:30:43# 121. lþ.#F 123.#34. fundur. Vörugjald af ökutækjum., til 11:34:08| F gert 5 14:40
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Vörugjald af ökutækjum, 2. umr.

Frv. VE o.fl., 549. mál (vöruflutningar). --- Þskj. 907, nál. 1182.

[11:31]

Frsm. efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[11:32]

Svavar Gestsson:


[11:33]

Frsm. efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):