1998-06-04 14:46:18# 122. lþ.#F 144.#7. fundur. Lögreglulög., til 14:47:18| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 144. fundur, 122. lþ.

Lögreglulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 520. mál (eftirlit með meðferð áfengis). --- Þskj. 891, nál. 1331.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:46]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.