1999-12-06 14:47:00# 125. lþ.#F 36.#4. fundur. Grunnskólar., til 14:47:55| A gert 8 9:50
[prenta uppsett í dálka] 36. fundur, 125. lþ.

Grunnskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 81. mál (einsetning, samræmd lokapróf). --- Þskj. 81, nál. 282.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:47]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv.