2001-05-18 20:38:50# 126. lþ.#F 128.#15. fundur. Skipan opinberra framkvæmda., til 20:45:27| L gert 13 11:7
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 126. lþ.

Skipan opinberra framkvæmda, 2. umr.

Stjfrv., 671. mál (heildarlög). --- Þskj. 1049, nál. 1333 og 1385, brtt. 1334.

[20:38]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[20:41]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[20:43]

Ögmundur Jónasson: