2000-12-16 11:30:13# 126. lþ.#F 51.#11. fundur. Verðbréfaviðskipti., til 13:16:13| F gert 18 8:18
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 126. lþ.

Verðbréfaviðskipti, 2. umr.

Stjfrv., 233. mál (útboð og innherjaviðskipti). --- Þskj. 251, nál. 581 og 586, brtt. 582.

[11:30]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[11:38]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[13:07]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[13:10]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir) (andsvar):


[13:12]

Frsm. meiri hluta (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[13:13]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir) (andsvar):