2002-04-20 15:03:15# 127. lþ.#F 124.#64. fundur. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands., til 15:06:56| F gert 22 10:46
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 127. lþ.

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 670. mál (norsk-íslenski síldarstofninn). --- Þskj. 1086, nál. 1253 og 1292.

[15:03](í vinnslu)

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Einar K. Guðfinnsson):


[15:06](í vinnslu)

Frsm. 1. minni hluta sjútvn. (Guðjón A. Kristjánsson):