2002-12-11 14:32:12# 128. lþ.#F 51.#6. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 14:33:08| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 359. mál (gjaldaheimildir). --- Þskj. 399, nál. 592.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:32]

Brtt. í nál. 592 samþ. með 44 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.