2004-05-28 02:52:51# 130. lþ.#F 129.#33. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 03:38:17| L gert 28 7:51
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 130. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 849. mál (heildarlög). --- Þskj. 1306, nál. 1708 og 1763, brtt. 1709 og 1764.

[02:53]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[03:00]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Einar Már Sigurðarson):


[03:09]

Ögmundur Jónasson:


[03:12]

Kristján L. Möller: