2006-06-03 11:09:28# 132. lþ.#F 122.#21. fundur. Álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga., til 11:11:01| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 732. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1068, nál. 1404, brtt. 1405.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:09]

Brtt. 1405,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1405,2--3 samþ. með 41 shlj. atkv.

2.--4. gr., svo breyttar, samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.