2005-12-08 18:22:55# 132. lþ.#F 39.#8. fundur. Verslunaratvinna., til 18:24:33| A gert 22 9:28
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 132. lþ.

Verslunaratvinna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 345. mál (EES-reglur, höfundarréttargjald). --- Þskj. 379, nál. 547, brtt. 548.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:23]

Brtt. 548,1 (ný 1. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 548,2 samþ. með 53 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 548,3 (3. gr. falli brott) samþ. með 51 shlj. atkv.

4.--5. gr. (verða 3.--4. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.