Fundargerð 132. þingi, 85. fundi, boðaður 2006-03-14 13:30, stóð 13:30:13 til 23:39:24 gert 15 7:53
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

85. FUNDUR

þriðjudaginn 14. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Íbúðalánasjóður.

[13:33]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Um fundarstjórn.

Bréf frá formanni UMFÍ.

[13:57]

Málshefjandi var Margrét Frímannsdóttir.


Vatnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 268. mál (heildarlög). --- Þskj. 281, nál. 858 og 864, brtt. 859.

[15:20]

[Fundarhlé. --- 19:30]

[20:02]

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 23:39.

---------------