2010-03-25 17:37:26# 138. lþ.#F 101.#3. fundur. Virðisaukaskattur., til 17:40:51| A gert 9 14:57
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 138. lþ.

Virðisaukaskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 460. mál (bílaleigubílar). --- Þskj. 790 (með áorðn. breyt. á þskj. 866).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:40]

Frv. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BJJ, GLG, GBS, HHj, IllG, KaJúl, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, RR, RM, SDG, SII, SIJ, SF, SkH, SVÓ, SSv, VBj, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÖJ, ÖS.

30 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, BÁ, BirgJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LRM, REÁ, SER, SJS, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞBack) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:37] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


[17:39] Hlusta | Horfa

Birkir Jón Jónsson: