2009-12-17 16:32:57# 138. lþ.#F 49.#10. fundur. Tekjuskattur., til 16:37:45| A gert 12 8:48
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 138. lþ.

Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 81. mál (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki). --- Þskj. 82, nál. 433 og 452, brtt. 434 og 453.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:36]

[16:33] Hlusta | Horfa

Tryggvi Þór Herbertsson (um atkvæðagreiðslu):


[16:34] Hlusta | Horfa

Höskuldur Þórhallsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁPÁ, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, KJak, KaJúl, KÞJ, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, TÞH, UBK, ÞBack, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁJ, ÁÞS, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, GLG, JóhS, JRG, KLM, LRM, SDG, SIJ, SF, SSv, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB) fjarstaddur.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:35] Hlusta | Horfa

Fjármálaráðherra (Steingrímur J. Sigfússon):


Brtt. 453 felld með 25:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁsbÓ, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, KÞJ, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, TÞH, UBK.
nei:
APS, ArndS, ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, HHj, JBjarn, KJak, KaJúl, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, ÞBack, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁJ, ÁÞS, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, GLG, JóhS, JRG, KLM, LRM, SDG, SIJ, SF, SSv, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB) fjarstaddur.

Brtt. 434 samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--3. gr., svo breyttar, samþ. með 42 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.