Fundargerð 138. þingi, 36. fundi, boðaður 2009-12-02 10:30, stóð 10:32:20 til 05:39:56 gert 3 7:59
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

36. FUNDUR

miðvikudaginn 2. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Störf þingsins.

Vinnubrögð á þingi -- atvinnumál -- skuldsetning og hagvöxtur.

[10:32]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.


Fjáraukalög 2009, frh. 2. umr.

Stjfrv., 10. mál. --- Þskj. 10, nál. 263 og 319, brtt. 264 og 265.

[11:03]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og fjárln.


Tilhögun þingfundar.

Forseti bar upp tillögu um að þingfundur gæti staðið lengur en til kl. 20.

[11:13]

Hlusta | Horfa


Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 76. mál (Icesave-reikningar). --- Þskj. 76, nál. 247, 256, 257 og 258.

[11:17]

Hlusta | Horfa

[12:47]

Útbýting þingskjals:

[Fundarhlé. --- 12:55]

[13:30]

Hlusta | Horfa

[15:30]

Útbýting þingskjala:

[16:05]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 16:07]

[18:03]

Hlusta | Horfa

[18:03]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:36]

[20:00]

Hlusta | Horfa

[21:40]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 4.--6. mál.

Fundi slitið kl. 05:39.

---------------