Dagskrá 139. þingi, 98. fundi, boðaður 2011-03-23 14:00, gert 24 7:58
[<-][->]

98. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 23. mars 2011

kl. 2 miðdegis.

---------

 1. Jafnréttismál -- atvinnumál -- umsókn að ESB o.fl. (störf þingsins).
 2. Kosning í sjö fastanefndir, skv. 13. gr. þingskapa, sbr. 2. málslið 1. mgr. 6. gr. og 68. gr. þingskapa.
  1. Allsherjarnefnd, 9 manna.
  2. Efnahags- og skattanefnd, 9 manna.
  3. Iðnaðarnefnd, 9 manna.
  4. Menntamálanefnd, 9 manna.
  5. Samgöngunefnd, 9 manna.
  6. Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd, 9 manna.
  7. Viðskiptanefnd, 9 manna.
 3. Skipun stjórnlagaráðs, þáltill., 549. mál, þskj. 930, nál. 1028, 1037 og 1039, brtt. 1029, 1038 og 1040. --- Frh. síðari umr.
 4. Almenningsbókasöfn, stjfrv., 580. mál, þskj. 980. --- 1. umr.
 5. Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl., stjfrv., 572. mál, þskj. 964. --- 1. umr.
 6. Ávana- og fíkniefni og lyfjalög, stjfrv., 573. mál, þskj. 965. --- 1. umr.
 7. Heilbrigðisstarfsmenn, stjfrv., 575. mál, þskj. 967. --- 1. umr.
 8. Tóbaksvarnir, stjfrv., 579. mál, þskj. 979. --- 1. umr.
 9. Þingsköp Alþingis, frv., 596. mál, þskj. 1014. --- 1. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Tilkynning um dagskrá.
 2. Beiðni um kosningu í nefndir.
 3. Úrskurður kærunefndar jafnréttismála (um fundarstjórn).
 4. Staða Íbúðalánasjóðs (umræður utan dagskrár).
 5. Lengd þingfundar.