Fundargerð 145. þingi, 28. fundi, boðaður 2015-11-04 15:00, stóð 15:03:09 til 18:21:18 gert 5 8:14
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

28. FUNDUR

miðvikudaginn 4. nóv.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar.

[15:03]

Horfa

Forseti tilkynnti að hann hefði óskað eftir því við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjallaði um tvær skýrslur Ríkisendurskoðunar.


Lengd þingfundar.

[15:03]

Horfa

Forseti tilkynnti að samkomulag væri um að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.

[15:03]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[15:04]

Horfa

Umræðu lokið.


Tekjuskattur o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 172. mál (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja). --- Þskj. 175, nál. 353, 365 og 366, brtt. 354.

[15:36]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og efh.- og viðskn.

[Fundarhlé. --- 15:56]

[18:20]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 18:21.

---------------