Útbýting 149. þingi, 55. fundi 2019-01-22 13:31:15, gert 24 9:24

Áhrif mannfjölda á fjárframlög til heilbrigðisstofnana, 506. mál, fsp. BLG, þskj. 831.

Skráðar hópbifreiðar með aðgengi fyrir fatlað fólk, 468. mál, svar samgrh., þskj. 826.

Svigrúm til launahækkana, 505. mál, fsp. BLG, þskj. 830.

Vistvæn atvinnutæki við flugvelli, 470. mál, svar samgrh., þskj. 829.