Útbýting 151. þingi, 10. fundi 2020-10-19 19:30:22, gert 28 15:56

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa, 35. mál, frv. OH o.fl., þskj. 35.

Endursending flóttafólks til Grikklands, 215. mál, fsp. HHG, þskj. 216.

Rafvæðing styttri flugferða, 214. mál, þáltill. AFE o.fl., þskj. 215.

Virðisaukaskattur, 213. mál, frv. IngS o.fl., þskj. 214.