Halldór Steinsson: ræður


Ræður

Kosning fastanefnda

kosningar ýmsar

Starfsmenn þingsins

tilkynningar forseta

Réttur erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi

lagafrumvarp

Símanot þingmanna

tilkynningar forseta

Iðnaðarnám

lagafrumvarp

Forkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á jörð í nágrannahreppi

lagafrumvarp

Afnám kennarastóls í klassískum fræðum

lagafrumvarp

Varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Laun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisins

lagafrumvarp

Varðskip ríkisins

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Varðskip ríkisins

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Sala á Hesti í Ögurþingum

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands setji á fót útibú í Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Einkasala á áfengi

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Landsspítali

þingsályktunartillaga

Greiðsla verkkaups

lagafrumvarp

Seðlainndráttur Íslandsbanka

lagafrumvarp

Milliþinganefnd um hag bátaútvegsins

þingsályktunartillaga

Starfslok deilda

umræður utan dagskrár