Ingólfur Jónsson: ræður


Ræður

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Verð á rafmagni til húshitunar

fyrirspurn

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

fyrirspurn

Endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi

fyrirspurn

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

fyrirspurn

Endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi

fyrirspurn

Brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi

fyrirspurn

Söluskattur af innflutningsgjöldum

fyrirspurn

Störf flutningskostnaðarnefndar

fyrirspurn

Vistunarrými fyrir langlegusjúklinga

fyrirspurn

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Nýting innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Innflutningur og eldi sauðnauta

lagafrumvarp

Skákkennsla

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp