Ágúst Þorvaldsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Heyverkunarmál

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1963

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sala Utanverðuness í Rípurhreppi

lagafrumvarp

Sala tveggja eyðijarða í Árskógshreppi

lagafrumvarp

Heimild til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað

lagafrumvarp

Bændaskólar

lagafrumvarp

Makaskipti á landspildum í landi jarðanna Laugardalshóla og Miðdalskots

lagafrumvarp