Björn Pálsson: ræður


Ræður

Innlent lán

lagafrumvarp

Sala Holts í Dyrhólahreppi

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi

lagafrumvarp

Fjörutíu stunda vinnuvika

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Landgræðsla og gróðurvernd

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Verðgildi íslenskrar krónu

þingsályktunartillaga

Ítala

lagafrumvarp

Endurskoðun á tryggingakerfinu

þingsályktunartillaga

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Verðgildi íslenskrar krónu

þingsályktunartillaga