1997-05-12 18:08:34# 121. lþ.#F 122.#23. fundur. Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 18:46:50| F gert 28 15:43
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 2. umr.

Stjfrv., 189. mál. --- Þskj. 210, nál. 991 og 993, brtt. 992.

[18:10]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Sólveig Pétursdóttir):


[18:18]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson):


[18:25]

Útbýting þingskjala:

[18:26]

Ögmundur Jónasson: