1998-03-24 14:03:26# 122. lþ.#F 93.#1. fundur. Verslunaratvinna., til 14:06:20| A gert 25 8:40
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 122. lþ.

Verslunaratvinna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 151, nál. 966, brtt. 967.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:04]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 967,1 samþ. með 40 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 967,2--11 samþ. með 42 shlj. atkv.

5.--31. gr. (verða 5.--26. gr.), svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.