2001-05-19 20:34:10# 126. lþ.#F 129.#40. fundur. Lax- og silungsveiði., til 20:42:55| F gert 19 13:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 126. lþ.

Lax- og silungsveiði, 2. umr.

Stjfrv., 389. mál (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl). --- Þskj. 639, nál. 1271 og 1340, brtt. 1272 og 1341.

[20:34]

Frsm. meiri hluta landbn. (Hjálmar Jónsson):