2001-05-19 23:39:21# 126. lþ.#F 129.#23. fundur. Erfðaefnisskrá lögreglu., til 23:41:48| A gert 19 13:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 126. lþ.

Erfðaefnisskrá lögreglu, frh. 2. umr.

Stjfrv., 616. mál. --- Þskj. 1451, nál. 1299, brtt. 1300.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:39]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1300,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1300,2 samþ. með 47 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1300,3 samþ. með 47 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1300,4 samþ. með 50 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

8.--11. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.