2002-04-27 16:22:16# 127. lþ.#F 131.#6. fundur. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., til 16:30:55| L gert 29 8:47
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 127. lþ.

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 385. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1024, frhnál. 1037, brtt. 1038 og 1328.

[16:22]

Frsm. meiri hluta samgn. (Arnbjörg Sveinsdóttir):


[16:26]

Útbýting þingskjala:

[16:26]

Frsm. minni hluta samgn. (Jón Bjarnason):