Fundargerð 128. þingi, 91. fundi, boðaður 2003-03-07 10:00, stóð 10:00:01 til 10:07:49 gert 7 11:58
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

91. FUNDUR

föstudaginn 7. mars,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:02]

Útbýting þingskjala:


Mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður, frh. 1. umr.

Stjfrv., 650. mál. --- Þskj. 1059.

[10:02]


Fjáraukalög 2003, frh. 1. umr.

Stjfrv., 653. mál (aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum). --- Þskj. 1063.

[10:03]


Virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 669. mál (hafnir, hópferðabifreiðar). --- Þskj. 1086.

[10:03]


Álbræðsla á Grundartanga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 671. mál (stækkun, skattlagning). --- Þskj. 1091.

[10:04]


Raforkuver, frh. 1. umr.

Stjfrv., 670. mál (Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja). --- Þskj. 1090.

[10:04]


Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, frh. 1. umr.

Stjfrv., 637. mál (heildarlög). --- Þskj. 1032.

[10:05]


Hafnalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 661. mál (heildarlög). --- Þskj. 1075.

[10:05]


Þriðja kynslóð farsíma, frh. 1. umr.

Stjfrv., 659. mál. --- Þskj. 1072.

[10:05]


Vegagerð milli Loðmundarfjarðar og Seyðisfjarðar, frh. fyrri umr.

Þáltill. JHall, 361. mál. --- Þskj. 401.

[10:06]

Fundi slitið kl. 10:07.

---------------