2006-06-02 22:32:59# 132. lþ.#F 121.#40. fundur. Hlutafélög., til 23:09:27| L gert 6 11:54
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Hlutafélög, 2. umr.

Stjfrv., 404. mál (opinber hlutafélög). --- Þskj. 520, nál. 1086 og 1164, brtt. 1087 og 1165.

[22:33]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[22:36]

Útbýting þingskjals:

[22:36]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir):


[22:45]

Ögmundur Jónasson:


[22:51]

Jónína Bjartmarz:


[22:59]

Þuríður Backman:


[23:01]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir):


[23:06]

Jónína Bjartmarz (andsvar):


[23:08]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir) (andsvar):