Fundargerð 132. þingi, 55. fundi, boðaður 2006-01-31 13:30, stóð 13:30:01 til 20:59:02 gert 1 7:54
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

55. FUNDUR

þriðjudaginn 31. jan.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjals:


Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 392. mál. --- Þskj. 474.

[13:32]


Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu, 3. umr.

Stjfrv., 288. mál (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.). --- Þskj. 709.

[13:33]

[14:33]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tóbaksvarnir, 1. umr.

Stjfrv., 388. mál (reykingabann). --- Þskj. 470.

[16:46]

[17:48]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 3.--8. mál.

Fundi slitið kl. 20:59.

---------------