2011-09-17 14:22:29# 139. lþ.#F 166.#19. fundur. Greiðsluþjónusta., til 14:24:53| A gert 14 9:51
[prenta uppsett í dálka] 166. fundur, 139. lþ.

Greiðsluþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 673. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1190, nál. 1842, brtt. 1843.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:22]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1843,1 (ný grein, verður 6. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

6. gr. (verður 7. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1843,2--13 samþ. með 43 shlj. atkv.

7.--81. gr. (verða 7.--80. gr.), svo breyttar, og ákv. til b samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.