Útbýting 141. þingi, 20. fundi 2012-10-17 15:00:36, gert 17 18:1
Alþingishúsið

Átak í atvinnusköpun fyrir Suðurnes, 112. mál, svar forsrh., þskj. 261.

Einelti á vinnustöðum, 251. mál, fsp. EyH, þskj. 278.

Einelti í skólum, 252. mál, fsp. EyH, þskj. 279.

Greiðsla fasteignagjalda til sveitarfélaga, 253. mál, fsp. EKG, þskj. 280.

Maastricht-skilyrði og upptaka evru, 255. mál, fsp. UBK, þskj. 282.

Rekstur framhaldsskóla, 250. mál, fsp. EyH, þskj. 277.

Undirritun og fullgilding Íslands á samningum Evrópuráðsins, 107. mál, svar utanrrh., þskj. 271.

Þróun vaxtakostnaðar húsnæðislána, 254. mál, fsp. LGeir, þskj. 281.