Útbýting 148. þingi, 23. fundi 2018-02-07 19:04:03, gert 12 9:6

Fjárfestingar í rannsóknum og þróun, 191. mál, þáltill. SMc o.fl., þskj. 265.

Formleg erindi frá heilbrigðisstofnunum, 187. mál, fsp. BLG, þskj. 261.

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu fyrir erlenda ferðamenn, 189. mál, fsp. BirgÞ, þskj. 263.

Nefnd um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 186. mál, fsp. ÞKG, þskj. 260.

Sveitarstjórnarlög, 190. mál, frv. JónG o.fl., þskj. 264.

Undanþága frá kílómetragjaldi, 188. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 262.