Útbýting 148. þingi, 33. fundi 2018-03-05 18:37:33, gert 6 9:9

Ársreikningar, 340. mál, frv. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 454.

Heimahjúkrun, 342. mál, fsp. ÁslS, þskj. 456.

Rafmyntir, 341. mál, fsp. SMc, þskj. 455.

Rannsóknir á súrnun sjávar, 102. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 451.

Undanþágur frá banni við hergagnaflutningum, 343. mál, fsp. ÞKG, þskj. 457.