Útbýting 151. þingi, 80. fundi 2021-04-19 19:37:57, gert 20 11:24

Einelti innan lögreglunnar, 741. mál, fsp. BirgÞ, þskj. 1253.

Fiskeldi, 265. mál, þskj. 1248.

Kostnaður embættis ríkislögmanns vegna máls gegn íslenska ríkinu við Mannréttindadómstól Evrópu, 594. mál, svar dómsmrh., þskj. 1255.

Stuðningur við fjölskyldur fatlaðra barna í dreifbýli, 740. mál, fsp. HKF, þskj. 1246.

Viðbrögð við uppgangi skipulagðrar glæpastarfsemi, 742. mál, beiðni KGH o.fl. um skýrslu, þskj. 1254.