2021-06-08 14:08:48# 151. lþ.#F 109.#3. fundur. Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi., til 14:14:09| A gert 9 9:28
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 151. lþ.

Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 604. mál (tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.). --- Þskj. 1031, nál. 1579.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:13]

[14:09] Horfa

Ágúst Ólafur Ágústsson (um atkvæðagreiðslu):


[14:10] Horfa

Fjármála- og efnahagsráðherra (Bjarni Benediktsson) (um atkvæðagreiðslu):


[14:12] Horfa

Birgir Ármannsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1579,1--5 samþ. með 57 shlj. atkv.

2.--8. gr., svo breyttar, samþ. með 57 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.