Fundargerð 153. þingi, 40. fundi, boðaður 2022-11-29 23:59, stóð 18:04:05 til 22:29:56 gert 29 22:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

40. FUNDUR

þriðjudaginn 29. nóv.,

að loknum 39. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[18:04]

Horfa


Veiðigjald, 3. umr.

Stjfrv., 490. mál (framkvæmd fyrninga). --- Þskj. 582.

Enginn tók til máls.

[18:05]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 664).


Fjáraukalög 2022, 2. umr.

Stjfrv., 409. mál. --- Þskj. 457, nál. 640, 652, 653 og 655, brtt. 641, 642, 654 og 656.

[18:05]

Horfa

[Fundarhlé. --- 21:33]

[21:52]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og fjárln.

Út af dagskrá voru tekin 3.--8. mál.

Fundi slitið kl. 22:29.

---------------