Sjávarútvegsnefnd

Eftir breytingar á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, með síðari breytingum, sem samþykktar voru á Alþingi 6. júní 2007, sbr lög nr. 102/2007, heyra málefni sjávarútvegsnefndar undir sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd.

Til sjávarútvegsnefndar var m.a. vísað málum er varða sjávarútveg, friðun og nýtingu fiskimiða, fiskveiðar innan og utan fiskveiðilandhelgi, stjórn fiskveiða, meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða, Hafrannsóknastofnunina og Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins auk mála er varða sjómenn og útgerðarmenn. Á málefnasviði nefndarinnar voru t.d. lög um stjórn fiskveiða, lög um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, lög um meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða og lög um rétt til veiða í efnahagslögsögu Íslands.