Karl Steinar Guðnason: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi húsmæðra

þingsályktunartillaga

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Höfundalög

fyrirspurn

Ríkisstyrkir Norðmanna til sjávarútvegs

fyrirspurn

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóðir landshluta

lagafrumvarp

Fullvinnsla sjávarafla

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Breytingar á húsnæði fyrir hreyfihamlaða

fyrirspurn

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Vatnstaka Íslandslax hf. í Grindavík

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Gjöld af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986

lagafrumvarp

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Íslandssiglingar Rainbow Navigation

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár