Pétur Benediktsson: ræður


Ræður

Aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Fyrirmæli Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

lagafrumvarp

Útvarpsrekstur ríkisins

lagafrumvarp

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar síldar af fjarlægum miðum

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum

lagafrumvarp

Skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness

lagafrumvarp

Fiskveiðar í landhelgi

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Frjáls umferð Íslendinga á Keflavíkurflugvelli

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Sala Holts í Dyrhólahreppi

lagafrumvarp

Umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Útvarpsrekstur ríkisins

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Heimild að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði sem tilheyrði samningssvæði varnarliðsins

lagafrumvarp