Sveinbjörn Högnason: ræður


Ræður

Happadrætti

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Verðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Leigutaka á húsnæði í sveitum og kauptúnum o.fl.

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sala á spildu úr Neslandi í Selvogi

lagafrumvarp

Gjaldeyrisvarasjóður og eftirlit með erlendum lántökum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum

lagafrumvarp

Sogsvirkjunin

þingsályktunartillaga

Verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Kirkjubyggingar í Skálholti og á Þingvöllum

þingsályktunartillaga

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Krikjuþing

lagafrumvarp

Síldarmjölsbirgðir til fóðurtryggingar

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningar 1939

lagafrumvarp

Bygging sjómannaskóla

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp

Verðuppbót á mjólk og mjólkurafurðir

þingsályktunartillaga