Fundargerð 122. þingi, 29. fundi, boðaður 1997-11-19 23:59, stóð 16:21:25 til 16:27:15 gert 19 16:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

29. FUNDUR

miðvikudaginn 19. nóv.,

að loknum 28. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Skyldutrygging lífeyrisréttinda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 249. mál (heildarlög). --- Þskj. 294.

[16:21]


Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 39. mál. --- Þskj. 39.

[16:23]


Framhaldsskólar, frh. 1. umr.

Frv. SJóh og SvG, 42. mál (innritunar- og efnisgjöld). --- Þskj. 42.

[16:23]


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 43. mál (slysatrygging sjómanna). --- Þskj. 43.

[16:24]


Takmörkun á hrossabeit og fjölda hrossa, frh. fyrri umr.

Þáltill. HG, 51. mál. --- Þskj. 51.

[16:24]


Náttúruvernd, frh. 1. umr.

Frv. HG o.fl., 73. mál (landslagsvernd). --- Þskj. 73.

[16:25]


Landgræðsla, frh. 1. umr.

Frv. HG o.fl., 83. mál (innfluttar plöntur). --- Þskj. 83.

[16:25]


Goethe-stofnunin í Reykjavík, frh. fyrri umr.

Þáltill. HG o.fl., 256. mál. --- Þskj. 313.

[16:26]

Fundi slitið kl. 16:27.

---------------