Fundargerð 122. þingi, 132. fundi, boðaður 1998-05-25 13:30, stóð 13:30:00 til 18:54:08 gert 25 19:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

132. FUNDUR

mánudaginn 25. maí,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamenn taka þingsæti.

[13:32]

Forseti las bréf þess efnis að Ólafía Ingólfsdóttir tæki sæti Ísólfs Gylfa Pálmasonar, 4. þm. Suðurl., og Guðlaugur Þór Þórðarson tæki sæti Guðjóns Guðmundssonar, 4. þm. Vesturl.

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu.

[13:33]

Málshefjandi var Svavar Gestsson.


Um fundarstjórn.

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu.

[13:56]

Málshefjandi var Rannveig Guðmundsdóttir.


Sveitarstjórnarlög, 3. umr.

Stjfrv., 288. mál (heildarlög). --- Þskj. 1388, brtt. 1406 og 1416.

[14:02]

[14:13]

Útbýting þingskjala:

[16:27]

Útbýting þingskjala:

[17:35]

Útbýting þingskjala:

[18:16]

Útbýting þingskjala:

[18:44]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--5. mál.

Fundi slitið kl. 18:54.

---------------