Útbýting 125. þingi, 48. fundi 1999-12-17 20:37:05, gert 12 16:11

Gjaldeyrismál, 162. mál, þskj. 482.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 200. mál, þskj. 483.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 25. mál, þskj. 486.

Seðlabanki Íslands, 161. mál, þskj. 481.

Skattfrelsi norrænna verðlauna, 4. mál, þskj. 484.

Skráð trúfélög, 69. mál, þskj. 488.

Staða garðyrkjubænda, 18. mál, skýrsla landbrh., þskj. 495.

Tekjuskattur og eignarskattur, 5. mál, þskj. 485.

Ættleiðingar, 68. mál, þskj. 487.