2002-04-22 15:08:28# 127. lþ.#F 125.#1. fundur. Stjórn fiskveiða., til 18:55:22| F gert 23 8:47
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 127. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 562. mál (veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 882, nál. 1262, 1293 og 1294, brtt. 1263.

[15:08]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Guðjón A. Kristjánsson) (frh.):


[16:11]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[16:13]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Guðjón A. Kristjánsson) (andsvar):


[16:15]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[16:17]

Árni Steinar Jóhannsson:


[16:49]

Gísli S. Einarsson: