Fundargerð 132. þingi, 38. fundi, boðaður 2005-12-07 23:59, stóð 17:15:15 til 01:55:19 gert 8 8:7
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

38. FUNDUR

miðvikudaginn 7. des.,

að loknum 37. fundi.

Dagskrá:


Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu, 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.). --- Þskj. 304, nál. 512 og 536, brtt. 537.

[17:15]

[Fundarhlé. --- 19:03]

[20:01]

Útbýting þingskjala:

[20:01]

[21:34]

Útbýting þingskjala:

[22:40]

Útbýting þingskjala:

[23:41]

Útbýting þingskjala:

[01:54]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 1. og 3.--17. mál.

Fundi slitið kl. 01:55.

---------------