Fundargerð 138. þingi, 112. fundi, boðaður 2010-04-27 13:30, stóð 13:31:08 til 15:29:17 gert 28 8:43
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

112. FUNDUR

þriðjudaginn 27. apríl,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[13:31]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að að loknum 1. dagskrárlið færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 9. þm. Suðurk.


Tilkynning um stjórn þingflokks.

[13:31]

Hlusta | Horfa

Forseti kynnti eftirfarandi breytingu á stjórn þingflokks Sjálfstæðisflokksins:

Ragnheiður E. Árnadóttir formaður, Einar K. Guðfinnsson varaformaður og Ólöf Nordal ritari.

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

Hjúskaparlöggjöf -- samstarf við AGS -- iðnaðarmálagjald o.fl.

[13:32]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.


Umræður utan dagskrár.

Staða og fjárhagslegar afleiðingar eldgoss í Eyjafjallajökli.

[14:03]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Árni Johnsen.


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 370. mál (strandveiðar). --- Þskj. 667, nál. 831 og 871.

[14:37]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og sjútv.- og landbn.


Sveitarstjórnarlög, 2. umr.

Stjfrv., 452. mál (skil á fjármálaupplýsingum). --- Þskj. 779, nál. 1006.

[14:48]

Hlusta | Horfa

[15:27]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .

Út af dagskrá voru tekin 4.--16. mál.

Fundi slitið kl. 15:29.

---------------