Útbýting 143. þingi, 106. fundi 2014-05-06 20:01:26, gert 8 16:17
Alþingishúsið

Efling tónlistarnáms, 414. mál, nál. allsh.- og menntmn., þskj. 1054.

Flugfargjöld innan lands, 308. mál, svar innanrrh., þskj. 1035.

Lokafjárlög 2012, 377. mál, nál. meiri hluta fjárln., þskj. 1050; nál. minni hluta fjárln., þskj. 1051.

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, 351. mál, nál. allsh.- og menntmn., þskj. 1055.

Niðurrif aflagðra varnargirðinga, 588. mál, fsp. JMS, þskj. 1060.

Rannsóknir og saksókn í efnahagsbrotamálum, 283. mál, nál. allsh.- og menntmn., þskj. 1057.

Upplýsingagjöf og reglugerð samkvæmt upplýsingalögum, 587. mál, fsp. HHG, þskj. 1059.

Þriðja mál í framhaldsskólum, 586. mál, fsp. JMS, þskj. 1058.