Fundargerð 145. þingi, 33. fundi, boðaður 2015-11-12 13:15, stóð 13:15:41 til 17:14:59 gert 13 8:51
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

33. FUNDUR

fimmtudaginn 12. nóv.,

kl. 1.15 miðdegis.

Dagskrá:

[13:15]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:16]

Horfa


Náttúruvernd, 3. umr.

Stjfrv., 140. mál (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.). --- Þskj. 140 (með áorðn. breyt. á þskj. 407), brtt. 431.

[13:19]

Horfa

[13:46]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 432).


Stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, fyrri umr.

Stjtill., 338. mál. --- Þskj. 405.

[13:57]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og velfn.


Fullnusta refsinga, 1. umr.

Stjfrv., 332. mál (heildarlög). --- Þskj. 399.

[15:41]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Almenn hegningarlög, 1. umr.

Frv. HHj o.fl., 100. mál (samfélagsþjónusta ungra brotamanna). --- Þskj. 100.

[17:13]

Horfa

Enginn tók til máls.

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.

[17:14]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 17:14.

---------------